NEWS-Journalism Partnerships


Határidő: 2024. február 14.

Megjelent a Kreatív Európa Szektorközi ágának 2024-es Journalism Partnerships (CREA-CROSS-2024-JOURPART) pályázati felhívása.

A felhívás két akcióból áll:

 • Collaborations, amely a médiumok közötti együttműködést hivatott elősegíteni,
 • és Pluralism, amely a médiapluralizmus, valamint a demokrácia és polgári részvétel szempontjából különösen fontos médiumok támogatását célozza.

Első akció: Collaborations (CREA-CROSS-2024-JOURPART-COLLABORATIONS)
A támogatás célja, hogy elősegítse a szélesebb európai hírmédia-szektor fenntarthatóbbá és ellenállóbbá válását, különös tekintettel a határokon átnyúló média együttműködések támogatására.

Elvárt hatás:

 • fokozott média együttműködés;
 • ágazati szintű hálózatok létrejötte a jó gyakorlatok hírmédia-szakemberek közötti cseréjére;
 • tudásközpontok a technikai formátumok (írott/online sajtó, rádió/podcastok, TV stb.) és/vagy újságírói műfajok (adatújságírás, általános témák, szakújságírás stb.) körüli alágazatok számára;
 • újságírók, valamint média-üzleti szakemberek szakmai ismereteinek fejlesztése.

A felhívásra legalább 3, a Kreatív Európa Programban részes országban bejegyzett partnerből álló konzorciummal lehet pályázni. A projektek költségeinek 80%-át az EU finanszírozza, az egyedi támogatás maximális összege 2 millió euró. Minden projekt legfeljebb 24 hónapig tarthat.

A pályázat hivatalos dokumentációja az alábbi linkeken érhető el:

Második akció: Pluralism (CREA-CROSS-2024-JOURPART-PLURALISM)
A támogatás a demokrácia és a polgári részvétel szempontjából olyan kiemelten fontos hírmédia-ágazatok védelmét célozza, mint a helyi és regionális média, a közösségi média, az oknyomozó újságírás vagy a közérdekű híreket kínáló szervezetek.

A felhívásra pályázó szervezeteknek képesnek kell lenniük olyan támogatási rendszerek (harmadik feleknek nyújtott támogatás) felállítására, amelyek sajtóorgánumokat, szervezeteket és szükség esetén szakembereket céloznak meg és ezáltal elősegítik a pluralista médiakörnyezet létrejöttét az Európai Unióban.

A pályázatra elsősorban nonprofit és civil szervezetek jelentkezését várják.

Elvárt hatás:

 • A médiaágazatok – például a helyi, regionális és közösségi média, az oknyomozó média vagy a közérdekű témákra szakosodott média – rugalmasságának, pluralizmusának és szerkesztői függetlenségének növelése európai szinten.
 • A hírmédia szektorban tevékenykedő szervezetek ellenállóképességének növelése és a hírmédia-szektor védelme.
 • Az új technológiák hatékonyabb átvétele a megcélzott médiaágazatokban,
 • A közérdekű híreket közvetítő médiaágazatokkal kapcsolatos tudástárak létrejöttének elősegítése (például olyan területek felderítésével, ahol alacsony a minőségi tartalomszolgáltatás)

A felhívásra egyéni szervezettel vagy minimum két szervezetből álló konzorciummal lehet pályázni. Az EU a projektek költségeinek 90%-át finanszírozza, az egyedi támogatás maximális összege 3 millió euró. Minden projekt legfeljebb 24 hónapig tarthat. A költségvetés nagy részét az Európai Unióban kell elkölteni, és a tevékenységeknek legalább négy Európai Uniós országban kell megvalósítani.

A pályázat hivatalos dokumentációja az alábbi linkeken érhető el:

Pályázati határidő mindkét felhívás esetén: 2024. február 14.

 

 


Korábbi pályázatok

2023

NEWS-Journalism Partnerships (CREA-CROSS-2023-JOURPART)

A Journalism Partnerships pályázati felehívásával az Európai Bizottság továbbra is támogatja a hírmédia-ágazat ellenálló képességét. Ebben az évben a finanszírozás köre egy második akcióval bővült, a költségvetés pedig 10 millió euróra emelkedett.
Az idei felhívás két akcióból áll:

 • Collaborations, amely a médiumok közötti együttműködést hivatott elősegíteni,
 • Pluralism, amely a médiapluralizmust, és a demokrácia és polgári részvétel szempontjából különösen fontos médiumok támogatását célozza.

Első akció: Collaborations

A költségvetés fele a korábbi felhívások logikáját követi, és támogatja az európai hírmédia-szervezetek határokon átnyúló együttműködését, az üzleti modell átalakítását és a teljes szerkesztői függetlenséggel megvalósuló újságírói projekteket. A konzorciumok választhatnak, hogy vagy egy hírmédia szektorra (rádió, TV, digitális média, nyomtatott sajtó, magazin stb.) és/vagy egy adott újságírói műfajra összpontosítanak. A projekteknek erősíteniük kell az együttműködést, és például a műszaki és szerkesztői szabványok kidolgozására, az új üzleti modellek tesztelésére, az új típusú hírszerkesztőségi és az újságírói formátumok kipróbálására, valamint a bevált gyakorlatok megosztására (például képzések és rendezvények révén) kell összpontosítaniuk. Végső soron a projekteknek más piaci szereplők, köztük a kis médiumok számára is előnyösnek kell lenniük. A javasolt tevékenységeket egyértelműen be kell mutatni, meg kell indokolni, és ezeknek a kiválasztott ágazat(ok) igényein kell alapulniuk.

 •  A konzorciumok legalább 3, a Kreatív Európa Programban részes országban bejegyzett partnerből kell, hogy álljanak.
 • A projektek költségeinek 80%-át az EU finanszírozza, az egyedi támogatás maximális összege 2 millió euró.
 • Minden projektnek 24 hónapig kell tartania.

A hivatalos, angol nyelvű pályázati felhívás és a pályázáshoz szükséges dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Második akció: Pluralism

Újdonságként a költségvetés másik felét az olyan, a demokrácia és a polgári részvétel szempontjából különösen fontos médiumoknak támogatást nyújtó szervezetekre fordítják, mint a:

 • helyi és regionális média,
 • független és oknyomozó újságírás,
 • közérdekű híreket/közszolgálati újságírást szolgáltató szervezetek, például közösségi, jogi és civil újságírás és média, vagy a médiával kapcsolatos átláthatóságot növelő hírek.

Ezzel a Bizottság meg kívánja erősíteni az olyan médiaműfajokat, mint a helyi és regionális média, a közösségi média és az oknyomozó újságírás, amelyek különösen kedvezőtlen gazdasági feltételekkel szembesülnek.

A támogatások mellett a projektek képzéseket és/vagy egyéb olyan intézkedéseket is kidolgozhatnak, amelyek a választott ágazat(ok) javát szolgálják, mint például a deontológiai szabványok, kritériumok és indikátorok kidolgozása a támogatás keretein belül stb.

 • A pályázatokat egyéni szervezet és konzorcium is (pl.: nonprofit szervezetek, de nem kizárólagosan) benyújthatja.
 • Az EU a projektek költségeinek 90%-át finanszírozza, az egyedi támogatás maximális összege 3 millió euró.
 • Minden projektnek 24 hónapig kell tartania.

A hivatalos, angol nyelvű pályázati felhívás és a pályázáshoz szükséges dokumentumok ide kattintva érhetőek el.

Pályázati határidő mindkét felhívás esetén: 2023. április 27. 17:00

A pályázattal kapcsolatos további információk elérhetőek a Funding & Tender opportunities oldalán.

 

2022

NEWS-Journalism Partnerships (CREA-CROSS-2022-JOURPART)

Megjelent az Európai Oktatási és Kulturális Végrehajtó Ügynökség 2022-es NEWS-Journalism Partnerships (CREA-CROSS-2022-JOURPART) pályázati felhívása. A pályázat teljes dokumentációja ide kattintva érhető el.

A felhívás célja, hogy elősegítse a szélesebb európai hírmédia-szektor fenntarthatóbbá és ellenállóbbá válását, hozzájáruljon az aktuális eseményekről szóló megbízható tudósításokhoz, a demokratikus vitához, a médiaszakemberek és újságírók készségfejlesztéséhez és foglalkoztatásához, valamint az ingyenes és változatos médiakörnyezethez. A pályázat keretében a hírmédia különböző szektorai és műfajai közötti együttműködési projekteket támogatnak, amelyek célja a rendszerszintű változások elősegítése a tágabb hírmédia szektorban.

Az Újságírási partnerségek felhívásra legalább 3 tagból álló konzorciumok pályázhatnak, amelyek 3 különböző, Kreatív Európa programban részt vevő országból származnak. A konzorciumban részt vehetnek nonprofit, állami és magán médiaorgánumok (írott/online sajtó, rádió/podcast, TV stb.), valamint a médiára összpontosító más szervezeteket (például médiaszövetségek, civil szervezetek, újságírói alapok, képzések stb.). Előnyt jelent, ha a partnerségek olyan országok/régiók szervezeteit vonják be, amelyek eltérő adottságokkal rendelkeznek a hírmédia területén.

Prioritások:
1. Együttműködésen alapuló üzleti átalakulás elősegítése
projektek a következő célokra irányulhatnak: jobb bevételi modellek, menedzsment modellek, a közönség fejlesztésének új megközelítései, közös szakmai/technikai standardok, új típusú újságok, szindikált hálózatok vagy más, az európai hírmédia közötti tartalomcserére szolgáló modellek kifejlesztése, segítségnyújtás kisebb szervezeteknek üzleti felkészültségük fejlesztésének érdekében

2. Együttműködésen alapuló újságírói projektek támogatása
projektek a következő célokra irányulhatnak: az újságírók közötti bevált gyakorlatok cseréje, munkafolyamatok optimalizálása azokban az újságírói műfajokban, amelyek több időt és erőforrást igényelnek

Meghosszabbított pályázati határidő: 2022. szeptember 22. 17:00

A pályázattal kapcsolatos további információk elérhetőek a Funding & Tender opportunities oldalán.

 

2021

NEWS-Journalism Partnerships (CREA-CROSS-2021-JOURPART)

Támogatható tevékenységek:

 • együttműködési projektek bármely hírmédia szektorban, műfajban és ezek között is, amelyek célja az együttműködés és a rendszerszintű változások elősegítése a tágabb hírmédia szektorban
 • támogatandó, ha a partnerségek olyan országok/régiók szervezeteit vonják be, amelyek eltérő adottságokkal rendelkeznek a területen
 • a felhívásra minimum három tagból álló konzorciumok pályázhatnak, a tagoknak három különböző, Kreatív Európa programban részt vevő országból kell érkezniük
 • a pályázatot az összes partner nevében a koordinátornak kell benyújtania

  1. tevékenység:
  Együttműködésen alapuló üzleti átalakulás elősegítése
  projektek a következő célokra irányulhatnak: jobb bevételi modellek, menedzsment modellek, a közönség fejlesztésének új megközelítései, közös szakmai/technikai standardok, új típusú újságok, szindikált hálózatok vagy más, az európai hírmédia közötti tartalomcserére szolgáló modellek kifejlesztése, segítségnyújtás kisebb szervezeteknek üzleti felkészültségük fejlesztésének érdekében

  2. tevékenység: Együttműködésen alapuló újságírói projektek támogatása
  projektek a következő célokra irányulhatnak: az újságírók közötti bevált gyakorlatok cseréje, munkafolyamatok optimalizálása azokban az újságírói műfajokban, amelyek több időt és erőforrást igényelnek

A pályázattal kapcsolatos információk elérhetőek a Funding & Tender opportunities oldalán.

Pályázati határidő: 2021. augusztus 26. 17:00

A weboldal cookie-kat használ, amelyek a weboldal működéséhez elengedhetetlenek.

Cookie szabályzat

Megértettem