Uniós költségvetés: Európa kulturális és kreatív ágazatainak megerősítése

Uniós költségvetés: Európa kulturális és kreatív ágazatainak megerősítése


2018. június 4. 08:29

Európai Bizottság - Sajtóközlemény

A 2021–2027-es időszakra szóló következő, hosszú távú uniós költségvetésre vonatkozóan az Európai Bizottság az európai kulturális és kreatív ágazatokat és audiovizuális alkotásokat támogató Kreatív Európa program költségvetésének 1,85 milliárd euróra történő emelését javasolja.

Andrus Ansip, a digitális egységes piacért felelős alelnök a következőket nyilatkozta: „A digitális környezet átalakította kulturális tájképünket. Ez új kihívásokat, de egyben újabb lehetőségeket is jelent Európa kulturális és kreatív ágazatai számára. Azt szeretnénk, hogy az uniós szerzők, alkotók és gyártók a lehető legjobban kiaknázhassák ezeket az új digitális lehetőségeket.”

Navracsics Tibor, az oktatásért, kultúráért, ifjúságpolitikáért és sportügyekért felelős biztos így nyilatkozott: „Az európai projekt középpontjában mindig is a kultúra állt. Ez az, ami összeköti az embereket. A kulturális és kreatív ágazatoknak a gazdasági és társadalmi fejlődés szempontjából is alapvető szerepük van, segítségükkel erős nemzetközi kapcsolatokat alakíthatunk ki. Nagyratörő elképzeléseink vannak a kultúrát illetően, és egy erős Kreatív Európa révén ezeket az elképzeléseinket meg is valósíthatjuk. Felkérem az összes tagállamot és az Európai Parlamentet, hogy támogassák ezt a megközelítést.”

Marija Gabriel, a digitális gazdaságért és társadalomért felelős biztos így fogalmazott: „A kulturális ágazatoknak nyújtott támogatás elengedhetetlen ahhoz, hogy segítsük az európai ipart versenyképessége megerősítésében. Egy erős audiovizuális ágazat, amely megvalósításához a Kreatív Európa program MEDIA ága nyújthat segítséget, erősíteni fogja az európai kultúrát, identitást és sokszínűséget, továbbá segít megszilárdítani a tömegtájékoztatás szabadságát és a pluralizmust szem előtt tartó közös értékeinket”.

Az uniós kulturális és kreatív ágazatok megerősítésére vonatkozó bizottsági javaslat három területre összpontosít: MEDIA – a Kreatív Európa program uniós filmeket és más audiovizuális iparágakat támogató ága; Kultúra; és egy szektorközi kulturális-kreatív ág:

1. MEDIA: 1,081 milliárd euró jut az audiovizuális projektek támogatására és az európai audiovizuális ágazat versenyképességének ösztönzésére. A MEDIA program továbbra is támogatni fogja az európai filmek, televíziós programok és videojátékok létrehozását, forgalmazását és népszerűsítését. Az elkövetkezendő években több pénz jut az európai alkotások, valamint az innovatív mesemondás – beleértve a virtuális valóságot is – nemzetközi szinten történő népszerűsítésére és forgalmazására. Létrejön az uniós filmek online címjegyzéke az európai alkotások hozzáférhetőségének és láthatóságának javítása érdekében. 

2. KULTÚRA: Az új költségvetésből 609 millió eurót rendelnek az Európa kulturális és kreatív ágazatainak előmozdítását célzó fellépésekhez. Együttműködési projektek, hálózatok és platformok jönnek létre, amelyek összekapcsolják Európa tehetséges művészeit, és megkönnyítik az alkotók számára a határokon átívelő együttműködést. 

3. A KULTÚRÁT ÉS A MÉDIÁT IS ÉRINTŐ ÁGAZATKÖZI INTÉZKEDÉSEK: 160 millió támogatást fognak kapni a kis- és középvállalkozások, valamint más, a kulturális és kreatív ágazatokban tevékenykedő szervezetek. Ezt a támogatást továbbá az uniós országok közötti szakpolitikai együttműködés ösztönzésére és a szabad, sokszínű és sokrétű médiakörnyezet, a magas színvonalú újságírás előmozdítására, valamint a médiaműveltség támogatására is fel fogják használni.

A kultúrának pozitív szerep jut az európai társadalom és gazdaság ellenálló képességének fokozásában. A digitalizálás és a globális verseny miatt az európai kulturális és kreatív ágazatoknak nagyobb támogatásra van szükségük. Még többet tehetünk a határokon átnyúló produkciók ösztönzése, az európai alkotások hatékonyabb forgalmazása és a digitális technológiák fokozottabb alkalmazása érdekében, megőrizve ugyanakkor Európa kulturális és nyelvi sokszínűségét. Továbbá azáltal, hogy megerősítjük a kultúrát és a kreativitást Európában, hatékonyabban tudjuk támogatni a tömegtájékoztatás szabadságát és a pluralizmust, amelyek alapvető fontosságúak a nyílt, befogadó és kreatív társadalmak fenntartásához. Ezért javasolja a Bizottság a Kreatív Európa programra szánt támogatások megemelését.

A következő lépések

A hosszú távú uniós költségvetésre és ágazati javaslataira vonatkozó gyors megállapodás elengedhetetlen annak biztosításához, hogy az uniós források helyi szinten is a lehető leghamarabb megjelenhessenek és eredmények felmutatásához vezethessenek.

Késedelmes megállapodás esetén a kulturális és alkotói szervezetek, hálózatok vagy vállalkozások ezreit hátráltatjuk abban, hogy időben elindítsák projektjeiket. Az európai filmeket vagy európai zenét programjukra tűző fesztiválok pénzügyi nehézségekkel szembesülhetnek, és az audiovizuális ágazatban dolgozó szakemberek ezrei válhatnak képtelenné a Kreatív Európa programból támogatott projektekben való részvételre.

Ha a következő hosszú távú költségvetésről 2019-ben megszületik a döntés, akkor biztosított lesz a zökkenőmentes áttérés a jelenlegi hosszú távú költségvetésről (2014–2020) az újra, és kiszámítható körülmények között folyamatos átmenet valósulhat meg, ami mindenkinek az érdeke.

Háttér-információk

A jelenlegi Kreatív Európa program 2014-től 2020-ig tart. Az új Kreatív Európa programra vonatkozó javaslat az EU hosszú távú költségvetése „Befektetés az emberekbe” című költségvetési alcímének részét képezi. Fő célkitűzése az európai identitás kialakításához hozzájáruló európai kultúra előmozdítása. Az új program az alapvető jogok és értékek támogatása és védelme révén erősíteni fogja a polgárok pozícióját, és lehetőségeket teremt számukra a politikai és civil társadalomban való szerepvállalásra és demokratikus részvételre.

Különböző támogatási programok keretében Európa már hosszú évek óta támogatja a kultúrát és az audiovizuális ágazatot. A Kreatív Európa 2014–2020 program egyedülálló platformot biztosít a kulturális és kreatív ágazatok összehangolt és konstruktív támogatására Európa-szerte. Az újonnan javasolt program az eddig szerzett tapasztalatokra épül, és a bevált elemek továbbvitelére és erősítésére kíván összpontosítani. A kulturális örökség 2018-as európai évére is épít, amelynek célja, hogy felhívja a figyelmet Európa közös, ám mégis sokszínű örökségére, és erősítse az európai identitást.

Forrás

További információ

 

Kreatív Európa Nonprofit Kft.

1111 Budapest
Karinthy Frigyes út 18. V. em. 2.

Email: media@kreativeuropa.hu

Tel.: +36 1 300 7206 / +36 1 300 7202

 

A weboldal cookie-kat használ, amelyek a weboldal működéséhez elengedhetetlenek.

Cookie szabályzat

Megértettem